Archive for the ‘TEL’ Category

ENTZUMENA

enero 24, 2008

entzumena.doc

Defizit auditibo baten aurrean aurkitzen garenean erregistro eredu hau lagungarria izan dezake. Honetan arazoaren ezaugarriak, historia ebolutiboa eta behar dituen komunikazio sistemak eta bere erabilpen maila zehaztu egin ahal ditugun datu aipagarrienak erregistratu egin ahal ditugu.

Anuncios

HIZMOTELTASUNA EDO DISFEMIA

enero 17, 2008

1-disfemia-textos.pdfanexo%20xiii-disfemia.pdf

Hemen deskribatutako egoera orokorra gora-behera, hizmoteltasun edo disfemia pertsona disfemikoaren araberakoa izango da, garrantzi handia du berak nola bizi duen zailtasun hori.  disfemia.doc .

Disfemia lantzeko zenbait material ere aurkituko duzue.

DISLALIAK

diciembre 30, 2007

 Logopedia ikasi nuenean, kasu baten gaineko hasunarketa eta sesio kliniko bat prestatu genuen. Erabilgarria izan daitekelakoan hona hemen aurkezten dizuet lan hau.

Honetan aurkituko duzue: dislalias-sesion-clinica.doc

  • Kasu baten aurkezpena
  • kasuaren balorazioa
  • Esku hartzea

DISLALIAK

diciembre 30, 2007

Dislaliak 

Dislalia alterazio zentral nahiz periferikoak ez dituen 4 urtetik gorako haur batek fonema bat ahoskatzeko duen asaldura iraunkorra da (iraunkorra diogunean, errepikapen isolatuetan eta testuinguru silabikoa edozein delarik ere gertatzen dela esan nahi dugu) .   (Juárez eta Monfort, 1992).

dislaliak.doc Dokumentu hauetan dilalien definizioa eta dislaliak baloratzeko zenbait pauta eta aholkuak.consejo-log.doc

AHOZKO ADIERAZMENA ETA ENTZUMENEZKO MEMORIA

diciembre 18, 2007

hizkuntza.doc

fonemen-artikulazioa-txartelekin.doc

Hauek dira tresna batzuk bi arlo hauen azterketa egiteko

TEL

noviembre 23, 2007

HIZKUNTZAREN DEFINIZIOA ETA DIMENTSIOAKHizkuntza gramatikalki egokiak eta komunikazioaren aldetik eraginkorrak diren mezuak ulertu eta osatzeko gaitasuna edo ekintza da (kode linguistiko jakin baten arauak errespetatuz). Bloom eta Lahey (1978) autoreek hizkuntzaren definizio teknikoa eskaintzen digute: “munduari buruzko ideiak adierazten dituen kodea, komunikaziorako zeinuen sistema arbitrario baten bidez” (zita: Triadó, 1989). hizkuntzaren-dimentsioak.doc . Hizkuntzaren osagaiak zeintzuk diren jakiteko honen informazioa artxibo honetan duzu. Beste hauetan definizio interesgarri batzuk aurkituko dituzu. definizioak.pptalteraciones-del-habla.doc.docalteraciones-de-audicion.doctel-

Dimentsio guztien diagnostikoa oso garrantzitsaua da. 

Nire esperientzia profesionalak  diagnostiko globalaren datuen  eregistroak eta datuen analisiaren faseak, geroko esku hartzea bideratzeko prozesuan,  ezinbesteko garrantzia dutela . Beraz, honako tresna hau  joan naiz sortzuz, non saiatzen naiz  diagnostiko dimentsio posible guztiak batzen. logopedia.doc